Kontakt

Koordynatorka Letniej Szkoły Psychoterapii

Wiktoria Jasińska
e-mail: wiktoria.jasinska@lps.pl
telefon: 782 310 717

Laboratorium Psychoedukacji

CITY GATE
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

lps@lps.pl
22 617 61 64
501 201 490

 

Opłaty

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI:
nr rachunku: 50 1140 2004 0000 3502 7868 4001
W tytule przelewu prosimy o wpisanie:
Letnia Szkoła Psychoterapii oraz imię, nazwisko uczestnika

Szybki przelew

 

Dokonując opłaty prosimy pamiętać, że podane zniżki nie sumują się oraz że o wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

Wyślij wiadomość

  Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Zegarek dostępna pod adresem e-mail: iod@lps.pl oraz numerem telefonu 22 617-61-64

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii z siedzibą w Warszawie,  Katowicka 18, 03- 932 Warszawa, lps@lps.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes).
  3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi hosting oraz serwisu IT oraz podmioty współpracujące w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Wszystkie wskazane w pkt. 5 prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
  7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.