Laboratorium Psychoedukacji

Laboratorium Psychoedukacji powstało w 1978 r. jako pierwszy w Polsce niepubliczny ośrodek zajmujący się psychoterapią, treningami, szkoleniami i pomocą psychologiczną.

Nasz zespół to doświadczeni, gruntownie wykształceni psychoterapeuci, konsultanci, trenerzy, coachowie, lekarze i wykładowcy. Legitymują się oni certyfikatami psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Association for Psychotherapy, European Association for Integrative Psychotherapy, trenerów i superwizorów treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W naszej pracy przyjmujemy założenia psychodynamiczne i relacyjne, uwzględniając teorie psychoanalityczne. Życie psychiczne widzimy jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, w części nieświadomych, a wywierających istotny wpływ na świadome myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie.

Zgodnie z ważnym w psychoterapii nurtem integracyjnym korzystamy również z dorobku podejść: egzystencjalnego, humanistycznego, systemowego i poznawczo-behawioralnego.

Osoby pracujące u nas należą do wielu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, gdzie pełnią istotne funkcje:
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii,
Polskiej Izby Coachingu,
Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii,
Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej,
Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Czteroletnie Studium Psychoterapii prowadzone przez Laboratorium ma rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.