Zasady organizacji szkoleń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ośrodku jest akceptacja i stosowanie się do poniżej opisanych wymagań:

 • konieczna jest dezynfekcja lub umycie rąk po każdym wejściu do budynku, przed i po zajęciach. Dozowniki znajdują się na korytarzach i w toaletach. W salach szkoleniowych zapewniamy środki do dezynfekcji rąk,
 • możliwe jest korzystanie wyłącznie z oznaczonych toalet – znajdują się one na parterze w budynku przy Arabskiej 7a,
 • na terenie LP nie ma możliwości korzystania z kuchni, z korytarzy usunęliśmy dystrybutory z wodą,
 • prosimy o pozostanie w domu w razie występowania niepokojących objawów – na zajęcia zapraszamy osoby w pełni zdrowe,
 • nie zapewniamy możliwości kserowania dokumentów – prosimy o wykonywanie kopii we własnym zakresie poza siedzibą LP,
 • do czasu zniesienia stosownych przepisów – w budynku LP – przed, po zajęciach i w przerwach pomiędzy nimi istnieje konieczność zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica) – jeśli dystans jest mniejszy niż 1,5 m,
 • w trakcie zajęć prowadzący wraz z grupą decydują o konieczności użycia maseczki lub przyłbicy,
 • słuchacze powinni korzystać z własnych przyborów piśmiennych,
 • materiały na zajęcia powinny być przygotowane w formie elektronicznej, ewentualnie można przygotować wydruk dla prowadzącego, jeśli ma on takie oczekiwania,
 • obsługa zjazdu przypomina studentom o konieczności mycia lub dezynfekcji rąk, dba o bieżące ustawienie krzeseł w sali, wietrzenie, utrzymanie dystansu pomiędzy studentami – słuchacze nie powinni zmieniać ustawienia ławek i krzeseł, a także nadmiernie zmniejszać dystans w przypadku wykonywania zadań w podgrupach,
 • z korytarzy usunęliśmy krzesła (poczekalnie) – zalecamy spędzanie przerw w przestrzeni przed budynkiem,
 • budynki są regularnie sprzątane i dezynfekowane.

  OŚWIADCZENIE

  Oświadczam, że wedle swojej najlepszej wiedzy w ciągu ostatnich 14 dni: