Diana Nowek

Diana Nowek w swojej pracy naukowej zajmuje się rozpoznawaniem i kategoryzowaniem zachowań, lingwistyką kryminalistyczną oraz analizą wiarygodności przy zastosowaniu technologii i sztucznej inteligencji. Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Komunikacji Niewerbalnej oraz dyrektorem programowym semestralnej akademii rofilowania Behawioralnego. W ramach Centrum Analiz Behawioralnych wykonuje ekspertyzy behawioralne w ocenie iarygodności zeznań świadków dla sądów i kancelarii adwokackich. Jako doradca strategiczny i trener analizy ehawioralnej pracowała zarówno dla European Coast Guard Agency (FRONTEX) jak i dla International Organization of igration (IOM). We współpracy z europejską agencją opracowała i przeprowadziła specjalistyczne programy szkoleniowe dla przedstawicieli służb w zakresie profilowania predykcyjnego. Jest także współautorką programów szkoleniowych z zakresu wykrywania niebezpiecznych zachowań na lotniskach i przejściach granicznych oraz autorką podręcznika Manual for Border-related Behaviour Recognition”.
Od 2022 pracuje dla UNOCT International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism w Katarze, jako specjalista ds. wdrażania nauk behawioralnych w celu poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego.