Jerzy Dmuchowski

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Integruje podejście psychodynamiczne, egzystencjalne i interpersonalne. W pracy z grupą łączy perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Uczy i superwizuje psychoterapeutów grupowych, trenerów i coachów. Prowadzi treningi rozwoju osobistego oraz coaching i doradztwo dla menedżerów, grup pracowniczych, zarządów firm i organizacji. Stworzył Szkołę Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych i Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia. Stworzył i prowadzi Trening Czujności. Jest kierownikiem Zespołu Psychoterapeutów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji. Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychoterapy) i certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Certificate for Integrative Psychotherapy). Przez dwie kadencje był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest międzynarodowym ekspertem w zakresie podejścia integracyjnego w Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Kieruje zespołem psychoterapeutów grupowych w Laboratorium Psychoedukacji.