Piotr Cholerzyński

Absolwent Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, psychoterapeuta doświadczeniowy, oraz superwizor psychoterapii uzależnień. Ukończył szkołę psychoterapii INTRA oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Redaktor wersji internetowej kwartalnika Terapia Osób Uzależnionych i Ich Bliskich. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą w poznańskiej Pracowni Motywacji i Zmian.