prof. dr hab. Maria Poprzęcka

profesor historii sztuki, długoletni dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor na Wydziale Artes Liberales UW. Jej zainteresowania naukowe są szerokie – sztuka XIX wieku i sztuka współczesna, metodologia badań nad sztuką i krytyka artystyczna. Jest autorką wielu książek, m.in. Inne obrazy. Oko – widzenie – sztuka. Od Albertiego do Duchampa, 2008 (Nagroda Literacka Gdynia w dziedzinie eseju, 2009); Na oko, 2015; Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka, 2019 (Nagroda im. K.Wyki, 2021). Felietonistka Dwutygodnika.com.