prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik

Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, specjalista onkologii klinicznej, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista chorób wewnętrznych. Jest prezesem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej. Współzałożyciel Studium Medycyny Molekularnej. Kierownik Kliniki Onkologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i członek rady naukowej CMKP. Główny badacz w ponad 40 komercyjnych badaniach klinicznych (badania III, I fazy) dotyczące raka nerki, piersi, trzustki, niedrobnokomórkowego raka płuca, czerniaka, chłoniaka, jelita grubego, żołądka, prostaty, jajnika.
Profesor Szczylik wraz z prof. Więcławem Jędrzejczakiem wykonali pierwszy w Polsce udany przeszczep allogeniczny w 1984 roku i autologiczny w 1985 roku. W dorobku Profesora znajduje się ponad 150 prac naukowych, z czego najważniejsze to publikacje w Science „Selektywne hamowanie proliferacji komórek białaczkowych przez antysensowne oligodeoksynukleotydy BCR-ABL”( Science. 1991 Aug 2;253(5019):562-5) oraz w The New England Journal of Medicine – „Sunitynib w porównaniu z interferonem Alfa w przerzutowym raku nerkowokomórkowym” (January 11, 2007N Engl J Med 2007; 356:115-124).
W 2005 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski./p>