Tomasz Szlendak

Socjolog i antropolog kultury, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przepoczwarzające się relacje między płciami, transformacje obyczajowości i (nie)praktyki kulturalne.
Wiceprzewodniczący Komitetu Socjologii PAN. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Był członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Napisał kilkanaście książek, w tym dwie o miłości i retro-kryminał.