Tabela opłat

     
Opłata za udział w Letniej Szkole Psychoterapii I próg do 14.06 - 690 zł
II próg od 15.06 - 810 zł
III próg od 15.07 - 970 zł
ZNIŻKI
10% zgłoszenia dla grup min. 4-osobowych oraz dla słuchaczy i absolwentów studiów prowadzonych przy Laboratorium PsychoedukacjiI próg do 14.06 - 621 zł
II próg od 15.06 - 729 zł
III próg od 15.07 - 873 zł
5% zgłoszenia dla grup min. 3-osobowych oraz uczestników czteroletnich szkoleń z zakresu psychoterapii rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także dla pracowników sektora publicznego (służby zdrowia lub oświaty w wymiarze pełnego etatu)I próg do 14.06 - 656 zł
II próg od 15.06 - 770 zł
III próg od 15.07 - 922 zł

Opłata za udział w Letniej Szkole Psychoterapii obejmuje:

  • udział w zajęciach (wykłady i warsztaty)
  • certyfikat uczestnictwa

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI:

nr rachunku: 50 1140 2004 0000 3502 7868 4001

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Letnia Szkoła Psychoterapii oraz imię, nazwisko uczestnika

Dokonując opłaty prosimy pamiętać, że podane zniżki nie sumują się oraz że o wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat
– do 31 lipca 2022: koszt rezygnacji – 50% opłaty
– od 1 sierpnia 2022 w przypadku rezygnacji brak zwrotu opłaty, istniej możliwość przepisania uczestnictwa na inną osobę.